reference

završno čišćenje

hotela i poslovno stambenih objekata

završno čišćenje novogradnje

održavanje

poslovnih objekta

uključujući smještajnih kapaciteta, objekta turističke namjere široke ponude i čišćenje chartera

ČIŠĆENJE NA EVENTIMA

DOGAĐAnja S VELIKIM BROJEM posjetitelja

glazbeni festivali na otvorenom, koncerti u dvoranama, međunarodni sajmovi, utakmice..